LỊCH KHAI GIẢNG 2016

khaigiang

Lịch khai giảng chi tiết của các chương trình đào tạo

Xem chi tiết lịch khai giảng 2016

 
TRAINING - COACHING

chuongtrinh

Chương trình đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo & quản lý CNTT

Xem chi tiết các chương trình đào tạo

 
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

theoyeucau

Đào tạo theo yêu cầu riêng dành cho các   tổ chức, doanh nghiệp & cá nhân

Xem chi tiết dịch vụ đào tạo theo yêu cầu

 
NHỊP CẦU CÔNG NGHỆ TECHBRIDGE

happy

Nhịp cầu công nghệ TechBridge - Nhịp cầu kết nối những thành công

Xem thông tin giới thiệu

 
Các dịch vụ CNTT
TechBridge.VN
Dịch vụ tư vấn giải pháp CNTT

Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn giải pháp, tích hợp và triển khai các hệ thống CNTT

 
TechBridge.VN
Dịch vụ tư vấn quản lý CNTT

Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, vận hành và kiểm soát hệ thống CNTT

 
TechBridge.VN
Dịch vụ cung cấp nhân sự CNTT

Cung cấp nhân sự quản lý, chuyên viên, kỹ sư CNTT

 
TechBridge.VN
Dịch vụ tái cấu trúc CNTT

Cấu trúc lại sơ đồ tổ chức, bộ phận, mô hình hoạt động, quy trình hóa nghiệp vụ

 
TechBridge.VN
Dịch vụ tư vấn áp dụng và triển khai ISO

Tư vấn áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001

 
TechBridge.VN
Dịch vụ đào tạo CNTT theo yêu cầu

Cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp

 
IT-Manager-Coaching-Program-03.jpg