Chương trình đào tạo IT Service Desk
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

dangkyITServiceDeskChương trình đào tạo IT Service Desk được thiết kế và giảng dạy với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên IT Service Desk. 

 

Chương trình cung cấp các kỹ năng làm việc cho học viên:  

bg-parsys-bullet  Kỹ năng hỗ trợ người sử dụng;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng giao tiếp;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng làm việc theo nhóm;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng xử lý sự cố IT;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng phân tích và phân loại ưu tiên công việc;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng phối hợp và cộng tác;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng báo cáo;

bg-parsys-bullet  Kỹ năng quản lý tài sản, thiết bị;

bg-parsys-bullet  Quản lý hồ sơ, tài liệu hiệu quả;

bg-parsys-bullet  Bảo mật thông tin;

bg-parsys-bullet  Vận hành và theo dõi hệ thống.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

bg-parsys-bullet  Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành CNTT;

bg-parsys-bullet  Nhân viên hỗ trợ IT và nhân viên IT Service Desk;

bg-parsys-bullet  Nhân viên đang thực tập và mong muốn được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng hỗ trợ người sử dụng;

bg-parsys-bullet  Các học viên muốn tìm hiểu và nâng cao kỹ năng làm việc tại vị trí IT Service Desk.

 

TÀI LIỆU

bg-parsys-bullet  Bộ giáo trình chuẩn của TechBridge Vietnam;

bg-parsys-bullet  CD mẫu báo cáo và các hướng dẫn chi tiết;

bg-parsys-bullet  Truy cập thư viện ITML (IT Management Library);

 

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

Học viên phải hoàn thành 02 yêu cầu sau: 

bg-parsys-bullet  Học viên hoàn thành kỳ thi trắc nghiệm cuối khóa. Yêu cầu học viên đạt kết quả tối thiểu 70/100 điểm.

bg-parsys-bullet  Học viên trình bày đề tài tốt nghiệp tự chọn trước hội đồng giám khảo. Nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể, thực tế. Kết quả của đề tài và bài thi là cơ sở để TechBridge Vietnam cấp chứng chỉ tốt nghiệp. 


CHỨNG CHỈ

Học viên hoàn thành bài thi và đề tài tốt nghiệp được cấp chứng chỉ tốt nghiệp của TechBridge Vietnam có giá trị toàn quốc.

 

HỌC PHÍ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

LỊCH KHAI GIẢNG

Vui lòng xem chi tiết lịch khai giảng tại đây.

top