Chương trình Phát triển Bộ phận CNTT
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

dangkyITManagerChương trình Phát triển Bộ phận CNTT được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ITIL, kỹ năng xử lý sự cố & Service Desk dành riêng cho khối doanh nghiệp & tổ chức.

 

Chương trình được thiết kế riêng với mục tiêu hướng tới việc cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng tốt nhất tring doanh nghiệp và tổ chức. Bên cạnh đó, nội dung và phương pháp giảng dạy sẽ được hướng dẫn tận tình bởi những nhà lãnh đạo và quản lý CNTT từng làm việc tại các cơ quan, tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, kiểm toán, sản xuất, thương mại, xây dựng, công nghệ, dịch vụ, khách sạn, chứng khoán, an ninh và bảo mật thông tin…

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

bg-parsys-bullet  Trang bị các kiến thức cần thiết và toàn diện nhất cho một chuyên viên quản lý CNTT chuyên nghiệp;
bg-parsys-bullet  Nâng cao các kỹ năng quản lý công nghệ, quy trình chính sách, hoạt động hàng ngày và lập kế hoạch trong công việc;
bg-parsys-bullet  Kiểm soát kết quả và tiến trình hoạt động của toàn bộ tổ chức bằng việc ứng dụng và triển khai các dự án như thiết kế, xây dựng hệ thống, quản lý năng lực hệ thống, cải tiến chất lượng dịch vụ liên tục;
bg-parsys-bullet  Tạo dựng hình ảnh chuyên viên quản lý CNTT xuất sắc;
bg-parsys-bullet  Có môi trường chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc và kết nối thành công với những thành công trong cùng lĩnh vực, nghành nghề hay định hướng nghề nghiệp;
bg-parsys-bullet  Mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

bg-parsys-bullet  Các chuyên viên phụ trách CNTT;

bg-parsys-bullet  Các nhà quản lý CNTT;

bg-parsys-bullet  Các học viên muốn tìm hiểu và nâng cao kỹ năng quản lý Chất lượng CNTT.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo gồm có các nội dung sau:


Course 01     bg-parsys-bullet Quản lý vai trò & nghĩa vụ 
 

 

Course 02  bg-parsys-bullet Quản lý tài nguyên CNTT 
  
Course 03

bg-parsys-bullet Quản lý năng lực hệ thống

    
Course 04 bg-parsys-bullet Quản lý sự thay đối của dịch vụ CNTT 
 

 

Course 05 bg-parsys-bullet Cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng

  

Course 06  bg-parsys-bullet Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
  
Course 07  bg-parsys-bullet Kỹ năng phân tích & xử lý sự cố
  
Course 08  bg-parsys-bullet Lập kế hoạch & định hướng phát triển
  
Course 09  bg-parsys-bullet Thuyết trình kế hoạch thay đổi  
  

TÀI LIỆU

bg-parsys-bullet  Bộ giáo trình chuẩn của TechBridge Vietnam;

bg-parsys-bullet  CD mẫu báo cáo và các hướng dẫn chi tiết;

bg-parsys-bullet  Truy cập thư viện ITML (IT Management Library).

 

CHỨNG CHỈ

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo và bài thi được cấp chứng chỉ tốt nghiệp của TechBridge Vietnam có giá trị toàn quốc.

 

HỌC PHÍ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

LỊCH KHAI GIẢNG

Vui lòng xem chi tiết lịch khai giảng tại đây.

top