dichvudaotaoChương trình đào tạo nội bộ

 

Bên cạnh các Chương trình đào tạo tại Học viện được tổ chức theo thời khó biểu, chúng tôi còn cung cấp Chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo này được thiết kế chuyên biệt nhằm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cụ thể và các hoạt động đào tạo này sẽ được tổ chức ngay địa điểm của cá nhân, hay trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp.

 

Đối tượng của chương trình:

 

bg-parsys-bullet  Các cá nhân;
bg-parsys-bullet  Các cơ quan, tổ chức;
bg-parsys-bullet  Các doanh nghiệp.

 

Địa điểm đào tạo:

bg-parsys-bullet  Trụ sở của tổ chức & doanh nghiệp;

bg-parsys-bullet  Địa điểm của cá nhân.

 

Mục tiêu của chương trình:

bg-parsys-bullet  Xây dựng nền tảng kiến thức đồng bộ giữa các nhân viên;
bg-parsys-bullet  Xử lý vấn đề đang tồn động tại doanh nghiệp ngay tại lớp học;
bg-parsys-bullet  Áp dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế ngay sau mỗi Course;
bg-parsys-bullet  Tối ưu chi phí đào tạo cho tổ chức & doanh nghiệp.

 

Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo nội bộ , vui lòng liên hệ với chúng tôi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .