dichvutuvan

Dịch vụ tư vấn CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp


CNTT và các ứng dụng CNTT đã được áp dụng rộng rãi và gắn liền với các hoạt động, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ. Do đó, hoạt động CNTT giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển, đổi mới liên tục và và hình thành những lợi thế cạnh tranh. Việc đánh giá và nắm chắc các ưu, khuyết điểm của hệ thống CNTT, quy trình hoạt động để thay đổi là một trong những trọng tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. 

 

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong việc quản lý và ứng dụng CNTT, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn với các ưu điểm sau:

 

bg-parsys-bullet  Tổ chức: Bộ phận CNTT được tổ chức tinh gọn, chặt chẽ, hiệu quả;

 

bg-parsys-bullet  Chiến lược: Chiến lược CNTT phải phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp;

 

bg-parsys-bullet  Đổi mới: Sự đổi mới và tái cấu trúc CNTT sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh, lợi ích kinh tế, tiết kiệm thời gian, nguồn lực;

 

bg-parsys-bullet  Tối ưu hóa: Tối ưu hệ thống, tài nguyên CNTT làm giảm các chi phí và tăng hiệu quả đầu tư;

 

bg-parsys-bullet  Tính linh hoạt: CNTT linh hoạt với sự cầu thay đổi của hoạt động, sản xuất và kinh doanh; 

 

bg-parsys-bullet  Giảm rủi ro: CNTT tăng cường bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống CNTT và kiểm soát rủi ro.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .