Giới thiệu TechBridge Vietnam

  

 
  • TechBridge Vietnam

  • Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Giá trị cốt lõi

  • Hội đồng cố vấn đào tạo

  • Cơ sở vật chất

  • Lễ báo cáo tốt nghiệp

  • Chứng chỉ tốt nghiệp

aboutTechbridge

 

TechBridge Vietnam được sáng lập bởi những nhà lãnh đạo, quản trị, chuyên gia cao cấp công tác từ những tập đoàn đa quốc gia với khát khao đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam với các kỹ năng lãnh đạo và quản lý vượt bậc. Chúng tôi tổ chức và đào tạo các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


Học viên có thể lựa chọn các khóa học phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp tại TechBridge. Các khóa học sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản trị CNTT phù hợp, đầy đủ và toàn diện.


Mục tiêu của TechBridge Vietnam là đào tạo những nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin bằng môi trường đào tạo với sự khác biệt không chỉ đến từ chất lượng giáo dục mà còn là phương pháp huấn luyện trực tiếp, hiệu quả, phù hợp với từng học viên trên con đường phát triển sự nghiệp.


Hội đồng cố vấn và ban giảng viên là những người tâm huyết, luôn tư vấn trong suốt quá trình đào tạo và sau khi chương trình đào tạo kết thúc để bảo đảm học viên luôn có được sự chia sẻ, hỗ trợ về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế.


Chúng tôi cam kết và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo với mục tiêu: TechBridge Vietnam luôn luôn là nhịp cầu công nghệ kết nối những thành công đi tới những thành công vì một cộng đồng, xã hội phát triển và tương lai thịnh vượng.

vision


Lĩnh vực hoạt động

TechBridge Vietnam cung cấp các chương trình giáo dục đào tạo, các chương trình huấn luyện chuyên sâu, dịch vụ tư vấn  CNTT và quản trị chiến lược CNTT cao cấp.


Tầm nhìn

Chúng tôi là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, huấn luyện kỹ năng lãnh đạo & quản lý CNTT chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn với các giá trị cốt lõi, bễn vững tại Việt Nam và không ngừng xây dựng chất lượng, uy tín trên thị trường quốc tế.

 

Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết và thực hiện những cam kết của mình để cung cấp các giá trị vượt trội và những dịch vụ hoàn hảo bởi những chuyên gia, nhà tư vấn, giảng viên đào tạo tâm huyết tới tất cả các khách hàng, tất cả các thị trường trong nước cũng như nước ngoài.

 

Chúng tôi luôn luôn phấn đấu, làm việc vì mỗi khách hàng, mỗi đối tác, mỗi nhân viên, vì chất lượng sản phẩm dịch vụ, vì uy tín doanh nghiệp, vì sự phát triển khoa học công nghệ, vì sự tăng trưởng kinh tế và một cộng đồng xã hội thịnh vượng.

 

value


TechBridge Vietnam và các giá trị cốt lõi (QC-ERC): 


bg-parsys-bullet  Chất lượng - Quality, result orientation

 

bg-parsys-bullet  Sáng tạo - Creativity, innovation, and propriety

 

bg-parsys-bullet  Xuất sắc - Excellent service, and customer focus

 

bg-parsys-bullet  Trách nhiệm - Responsibility for community and society

 

bg-parsys-bullet  Cam kết - Commitment, integrity, and discipline.

 

advisory


Hội đồng cố vấn đào tạo

 

man-icon

Ông Ngô Minh Thắng

Executive Chairman

Coaching Partner | TechBridge Vietnam         

 

man-icon 

 Ông Võ Hoàng Ân

 CEO

 Coaching Partner | TechBridge Vietnam               

 man-icon

 Ông Lê Thanh Tùng

 Advisory Partner | TechBridge Vietnam   

 man-icon

 Bà Đàm Châm

 Financial Director | TechBridge Vietnam

 

facility


Cơ sở vật chất

TechBridge Vietnam tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực CNTT cho các nhà lãnh đạo, quản lý và chuyên viên CNTT với trang thiết bị đầy đủ theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, tạo cảm giác thân thiện giữa các học viên và giữa học viên với giảng viên. 

 

trainer

 

Lễ báo cáo tốt nghiệp

Học viên thực hiện bài thi trắc nghiệm cuối khóa và bảo vệ đề tài trước hội đồng.

 

 

 

 


CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP:


Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo và đạt được các yêu cầu đảm bảo chất lượng qua bài thi cuối cuối khóa (Final Exam), học viên sẽ được Hội đồng Đào tạo của TechBridge Vietnam cấp chứng chỉ tốt nghiệp có giá trị toàn quốc. 

 

 

TechBridge-Vietnam-IT-Manager-Certificate-01       TechBridge-Vietnam-IT-Manager-Certificate-02