Tầm nhìn thiết thực của CIO
Tầm nhìn thiết thực của CIO

Đây là bài viết về kỹ năng lãnh đạo trong Chương trình đào tạo của Techbridge. Các bạn hãy đón đọc thường xuyên loạt bài này.

 

 

Tầm nhìn nghe có vẻ như là một thứ to tát

 
Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?
Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?

Bạn là một nhà quản lý? Bạn đang lựa chọn cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất cả các nhân viên của mình? Đừng phí công, không

 
Các phong cách lãnh đạo
Các phong cách lãnh đạo

  Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác.

  Phong cách lãnh đạo là cách thức