THÔNG TIN KHAI GIẢNG NĂM 2015

 


Chương trình đào tạo IT Manager

Ngày khai giảng Lịch học Giờ học
Vui lòng liên h 7 - CN 08h00 - 17h00

Miễn phí Course Mini ITIL Foundation (*).

Nhận đào tạo theo thời gian biểu của Học viên & Doanh nghiệp.

Giảm học phí cho nhóm đăng ký từ 03 thành viên trở lên (*).  Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm thông tin.


 


Chương trình đào tạo ITIL V3 Foundation

Ngày khai giảng Lịch học Giờ  học
Vui lòng liên h 7 - CN 08h00 - 17h00

Nhận đào tạo theo thời gian biểu của Học viên & Doanh nghiệp.

Giảm học phí cho nhóm đăng ký từ 03 thành viên trở lên (*).  Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm thông tin.


 


Chương trình đào tạo ISO/IEC 27001:2005 (ISMS)

Ngày khai giảng Lịch học    Giờ  học
Vui lòng liên h 7 - CN 08h00 - 17h00

Nhận đào tạo theo thời gian biểu của Học viên & Doanh nghiệp.

Giảm học phí cho nhóm đăng ký từ 03 thành viên trở lên (*).  Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm thông tin.