Quản lý Dịch vụ CNTT | IT Service Management


it-service-management-suite

 

BMC Remedy IT Service Management Suite

 

Chức năng

 

uparrow icon  Bộ ứng dụng đầy đủ và toàn diện cho việc quản lý dịch vụ CNTT;

uparrow icon  Giải pháp Service Desk toàn diện;

uparrow icon  Quản lý sự cố, sự thay đổi CNTT;

uparrow icon  Theo dõi thời gian thực xử lý sự cố, hiệu suất hoạt động của Service Desk;

uparrow icon  Quản lý tài sản, license, contract và các danh mục CNTT khác;

uparrow icon  Hỗ trợ smartphone, feature phone.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.bmc.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot

 


 

assyst Service Management


Chức năng
 

uparrow icon  Hỗ trợ toàn diện ITIL v2 và ITIL v3;

uparrow icon  Cung cấp giải pháp Configuration Management Database (CMDB);

uparrow icon  Cung cấp chức năng quản lý Service Catalog;

uparrow icon  Cổng thông tin;

uparrow icon  Cung cấp chức năng công việc;

uparrow icon  Hỗ trợ customize theo yêu cầu khách hàng;

uparrow icon  Hỗ trợ tích hợp với các công vụ quản lý khác.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.axiossystems.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot

 

Đang được cập nhật