Quản lý Hạ tầng CNTT | IT Infrastructure Management


it-infrastructure-management-suite

 

Big Brother Professional Edition

 

Chức năng

 

uparrow icon  Kiến trúc Client - Server, sử dụng agent để thu thập dữ liệu;

uparrow icon  Hỗ trợ tính năng dự phòng đối với máy chủ Big Brother;

uparrow icon  Giao diện quản lý trực quan và linh hoạt cho việc tìm kiếm thông tin;

uparrow icon  Bao gồm các công cụ testing: ftp, http, smtp, pop3, dns, telnet, imap, nntp... ;

uparrow icon  Thông báo thời gian thực đối với các sự cố của thiết bị;

uparrow icon  Hệ thống báo cáo đa dạng.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.bb4.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot

 


 

HP System Insight Manager (HP SIM)

 

Chức năng

 

uparrow icon  Kiến trúc Client - Server, sử dụng agent để thu thập dữ liệu;

uparrow icon  Quản lý phần cứng các thiết bị HP: ProLiant, Integrity, HP 9000 servers, HP BladeSystem, HP MSA, EVA & XP storage arrays;

uparrow icon  So sánh thay đổi về firmware, software, parameter trên phần cứng của thiết bị;

uparrow icon  Tích hợp quản lý thông tin và thông báo thời hạn hợp đồng với thiết bị;

uparrow icon  Theo dõi và chuẩn đoán lỗi đang xảy ra trên thiết bị;

uparrow icon  Thông báo thời gian thực đối với các sự cố, lỗi xảy ra  trên thiết bị;

uparrow icon  Hệ thống báo cáo đầy đủ & đa dạng.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.hp.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot