Việc làm CNTT

 

Job ID Chức danh Lương Địa điểm Ngày đăng
TBJ-115 Senior PHP 1500 USD  Hồ Chí Minh 05-2016
TBJ-116 .NET Developer 1500 - 2000 USD Hồ Chí Minh 06-2016
TBJ-117 BI Analytics 1000 - 1500 USD Hồ Chí Minh 06-2016
TBJ-118 IT Security Specialist 700 USD Hồ Chí Minh 06-2016
TBJ-119 Senior JAVA Developer 1500 - 2000 USD Hồ Chí Minh 06-2016
TBJ-120 SAP ABAP Developer 1500 USD Hồ Chí Minh 06-2016